020 24 44 829 info@bloomsite.nl

SPF staat voor “Sender Policy Framework,” en het is een e-mailbeveiligingsprotocol dat wordt gebruikt om te controleren of de verzendende e-mailserver gemachtigd is om e-mails te verzenden namens een bepaald domein. SPF is ontworpen om phishing-aanvallen en e-mailspoofing te voorkomen door te verifiëren dat de e-mail daadwerkelijk afkomstig is van een legitieme bron en niet is vervalst.

Hier is hoe SPF doorgaans werkt:

  1. Publicatie van SPF-record: De eigenaar van een domein publiceert een SPF-record in de DNS-instellingen van dat domein. Dit SPF-record bevat informatie over welke servers gemachtigd zijn om e-mails namens dat domein te verzenden.
  2. Ontvangende e-mailserver: Wanneer een ontvangende e-mailserver een e-mail van dat domein ontvangt, raadpleegt deze de DNS om het bijbehorende SPF-record op te halen.
  3. SPF-recordverificatie: De ontvangende server controleert het SPF-record om te zien of de verzendende e-mailserver die de e-mail heeft verzonden, is opgenomen in de lijst met gemachtigde servers. Dit wordt gedaan door te vergelijken of het IP-adres van de verzendende server overeenkomt met de IP-adressen of IP-bereiken die in het SPF-record zijn gespecificeerd.
  4. Resultaat: Op basis van de SPF-verificatie zal de ontvangende server bepalen of de e-mail al dan niet voldoet aan het SPF-beleid. Als het voldoet, wordt de e-mail verwerkt zoals gebruikelijk. Als het niet overeenkomt met het SPF-beleid, kan de ontvangende server ervoor kiezen om de e-mail te markeren als verdacht, te weigeren of op een andere manier te behandelen, afhankelijk van het specifieke beleid van de ontvanger.

SPF is een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen e-mailspoofing en phishing-aanvallen omdat het de identiteit van de afzender verifieert en voorkomt dat kwaadwillende actoren e-mails versturen die beweren afkomstig te zijn van legitieme domeinen.

Het opstellen van een SPF-record vereist enige configuratie door de eigenaar van het domein, waarbij de toegestane verzendende servers worden opgenomen in het record. SPF kan worden aangevuld met andere e-mailbeveiligingsprotocollen zoals DKIM (DomainKeys Identified Mail) en DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) om de e-mailbeveiliging verder te versterken.

In 5 stappen meer bezoekers, klanten en omzet?!

Ontdek in deze gratis gids hoe jij jouw website winstgevend kunt maken, zodat hij aan de lopende band zorgt voor meer klanten.

You have Successfully Subscribed!