Een TXT-record, wat staat voor “Text Record,” is een type DNS-record dat tekstuele informatie bevat die is gekoppeld aan een specifieke domeinnaam. Deze tekstuele informatie kan variëren van vrij eenvoudige teksten tot complexe gegevens, en het doel van een TXT-record is om contextuele of verificatie-informatie aan een domein toe te voegen.

TXT-records hebben verschillende toepassingen, waaronder:

  1. SPF (Sender Policy Framework): Een veelvoorkomend gebruik van TXT-records is het instellen van SPF-records. SPF is een e-mailverificatietechniek die helpt bij het voorkomen van e-mailspoofing en phishing-aanvallen door te verifiëren welke servers gemachtigd zijn om e-mails namens een bepaald domein te verzenden. Het SPF-record bevat informatie over toegestane verzendende servers voor dat domein.
  2. DKIM (DomainKeys Identified Mail): DKIM is een andere e-mailverificatietechniek waarbij een digitale handtekening wordt toegevoegd aan uitgaande e-mails om hun authenticiteit te verifiëren. Het publieke deel van de DKIM-sleutel kan in een TXT-record worden opgenomen.
  3. DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance): DMARC is een e-mailverificatiestandaard die SPF- en DKIM-records kan gebruiken. Het DMARC-record bevat beleidsinstructies en rapportagegegevens voor e-mailverificatie.
  4. Instructies voor domeinvalidatie: Soms worden TXT-records gebruikt voor domeinvalidatie of verificatie bij externe diensten, zoals Google Workspace (voorheen G Suite) of Office 365, om de eigendom van een domein te verifiëren.
  5. Algemene informatie: TXT-records kunnen ook worden gebruikt om algemene tekstuele informatie aan een domein toe te voegen. Dit kan variëren van een eenvoudige beschrijving tot technische details over het domein.

Een TXT-record bestaat uit een naam, een time-to-live (TTL)-waarde, het type record (TXT), en de tekstuele inhoud die in aanhalingstekens wordt geplaatst. Hier is een voorbeeld van hoe een TXT-record eruit kan zien:

example.com. IN TXT “Dit is een voorbeeld TXT-record.

Let op dat de exacte syntax en vereisten voor het maken van TXT-records kunnen variëren, afhankelijk van de DNS-beheerinterface of DNS-service die je gebruikt. Het aanmaken en configureren van TXT-records wordt meestal gedaan via het DNS-beheerpaneel van je domeinregistrar of DNS-hostingprovider.