Een MX-record, wat staat voor “Mail Exchange Record,” is een type DNS-record dat wordt gebruikt om de e-mailrouting voor een specifiek domein te beheren. Het MX-record geeft aan welke mailserver(s) verantwoordelijk zijn voor het ontvangen en afleveren van e-mailberichten die naar e-mailadressen binnen dat domein zijn gestuurd. Het is een essentieel onderdeel van het e-mailsysteem en zorgt ervoor dat e-mail correct wordt afgeleverd.

Hier is hoe een MX-record typisch werkt:

  1. Domeinnaaminvoer: Iemand stuurt een e-mail naar een adres binnen een specifiek domein, bijvoorbeeld “user@example.com.”
  2. DNS-query: De e-mailserver van de afzender (de server die de e-mail verzendt) voert een DNS-query uit om het MX-record voor “example.com” op te halen.
  3. MX-record: Het MX-record voor “example.com” bevat informatie over de mailserver(s) die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen van e-mail voor dit domein. Het bevat de naam van de mailserver(s) en een prioriteit.
  4. Prioriteit: Het MX-record heeft een numerieke prioriteitstoewijzing. Als er meerdere MX-records zijn voor een domein, bepaalt de prioriteit welke mailserver als eerste wordt geprobeerd voor aflevering. Lagere getallen hebben een hogere prioriteit. Als er meerdere mailserver-records zijn met dezelfde prioriteit, worden ze willekeurig gekozen.
  5. E-mailaflevering: De e-mailserver van de afzender gebruikt het verkregen MX-record om de e-mail naar de juiste ontvangende mailserver te sturen. De ontvangende mailserver neemt de e-mail aan en plaatst deze in de mailbox van de bestemmeling.

MX-records kunnen ook meerdere niveaus van prioriteit hebben, waardoor je een fallback-systeem kunt instellen. Als de mailserver met de hoogste prioriteit niet beschikbaar is, probeert de e-mailserver van de afzender de mailserver(s) met de volgende hoogste prioriteit.

Het instellen van MX-records is cruciaal voor de goede werking van het e-mailsysteem van een domein. Beheerders kunnen MX-records configureren om e-mail naar interne of externe maildiensten te routeren, afhankelijk van de vereisten van de organisatie. Het correct configureren van MX-records zorgt ervoor dat e-mailberichten worden afgeleverd bij de juiste bestemming en speelt een belangrijke rol in e-mailbeveiliging, zoals het voorkomen van spam en phishing-aanvallen.