Een DNS-client, ook bekend als een DNS-resolver of een DNS-queryclient, is software of een functie in een computer, smartphone, router of ander netwerkapparaat dat verantwoordelijk is voor het indienen van DNS (Domain Name System) -query’s om de vertaling van domeinnamen naar IP-adressen te verkrijgen. In wezen is een DNS-client degene die een verzoek doet aan DNS-servers om de numerieke IP-adressen te verkrijgen die zijn gekoppeld aan de domeinnamen die gebruikers in hun webbrowsers of andere netwerktoepassingen invoeren.

Hier is hoe een DNS-client typisch werkt:

  1. Een gebruiker voert een domeinnaam in (bijvoorbeeld “www.example.com”) in de adresbalk van een webbrowser in.
  2. De webbrowser fungeert als een DNS-client en stuurt een DNS-query naar een DNS-resolver, die vaak is geconfigureerd op het apparaat of het netwerk.
  3. De DNS-client vraagt de DNS-resolver om het bijbehorende IP-adres voor de opgegeven domeinnaam op te halen.
  4. De DNS-resolver neemt de verantwoordelijkheid voor het vinden van het IP-adres voor de opgegeven domeinnaam. Het kan hiervoor zijn lokale cache raadplegen, en als het IP-adres daar niet wordt gevonden, begint het het DNS-vertalingsproces zoals beschreven in mijn vorige antwoord.
  5. Zodra de DNS-resolver het IP-adres heeft ontvangen van de authoritative DNS-server voor de opgegeven domeinnaam, stuurt het deze informatie terug naar de DNS-client.
  6. De DNS-client ontvangt het IP-adres en kan nu de aanvraag voor de opgegeven domeinnaam naar de juiste IP-bestemming sturen.
  7. De webbrowser maakt nu verbinding met de webserver met behulp van het verkregen IP-adres en haalt de gevraagde webpagina op om weer te geven aan de gebruiker.

Kortom, een DNS-client is verantwoordelijk voor het initiëren van DNS-query’s en het verkrijgen van de vereiste IP-adressen om internetdiensten, zoals het openen van websites of het verzenden van e-mails, mogelijk te maken. Het fungeert als een tussenpersoon tussen de gebruiker en de DNS-infrastructuur, waardoor het mogelijk is om domeinnamen te gebruiken in plaats van het handmatig invoeren van IP-adressen om online bronnen te vinden.