DMARC staat voor “Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance.” Het is een e-mailbeveiligingsprotocol dat is ontworpen om de authenticatie van e-mails te verbeteren, de afzender van e-mails te valideren en de ontvangers te beschermen tegen phishing en e-mailspoofing. DMARC voegt een extra laag beveiliging toe aan e-mailcommunicatie door het gebruik van SPF (Sender Policy Framework) en DKIM (DomainKeys Identified Mail) te valideren en te controleren of e-mails van legitieme bronnen komen.

Hier is hoe DMARC doorgaans werkt:

  1. Authenticatieprotocollen: DMARC bouwt voort op SPF en DKIM. Het vereist dat de verzendende e-mailserver SPF- en DKIM-handtekeningen aan e-mails toevoegt en controleert.
  2. Publicatie van DMARC-record: De eigenaar van het domein publiceert een DMARC-record in de DNS-instellingen van het domein. Dit record bevat instructies voor hoe ontvangers met e-mails van dat domein moeten omgaan.
  3. Verificatie: Wanneer een ontvangende e-mailserver een e-mail van een domein ontvangt dat DMARC heeft geïmplementeerd, controleert deze het DMARC-record in de DNS om te zien welk beleid moet worden gevolgd.
  4. Beleid: Het DMARC-record bevat beleidsinstructies zoals “p=reject” (afwijzen), “p=quarantine” (in quarantaine plaatsen) of “p=none” (geen actie ondernemen). Dit beleid bepaalt wat de ontvangende server moet doen als de e-mail niet aan de DMARC-normen voldoet.
  5. Rapportage: DMARC vereist dat ontvangende servers rapporten genereren en naar de eigenaar van het verzendende domein sturen. Deze rapporten bevatten informatie over e-mails die wel of niet aan de DMARC-standaarden voldoen.
  6. Actie: Afhankelijk van het beleid in het DMARC-record, kan de ontvangende server acties ondernemen zoals het accepteren, afwijzen, in quarantaine plaatsen of markeren van e-mails. Als een e-mail niet voldoet aan de DMARC-richtlijnen, kan deze als onveilig worden beschouwd en worden geblokkeerd of gemarkeerd als spam.

De voordelen van DMARC zijn onder meer:

– Phishingpreventie: DMARC helpt phishing- en spoofingaanvallen te verminderen door de identiteit van de afzender te valideren.
– Verbeterde e-mailleverbaarheid: DMARC kan de e-mailleverbaarheid verbeteren door legitieme e-mails te verifiëren, wat kan helpen voorkomen dat e-mails als spam worden gemarkeerd.
– Rapportage en monitoring: DMARC biedt uitgebreide rapportage, waardoor organisaties inzicht krijgen in e-mailverkeer en mogelijke beveiligingsproblemen kunnen identificeren.

Het implementeren van DMARC vereist enige configuratie en monitoring, maar het kan aanzienlijk bijdragen aan de beveiliging en betrouwbaarheid van e-mailverkeer voor organisaties en domeineigenaren.