DKIM staat voor “DomainKeys Identified Mail,” en het is een techniek voor e-mailbeveiliging die wordt gebruikt om de integriteit van e-mailberichten te verifiëren en om de afzender van een e-mail te authenticeren. Het belangrijkste doel van DKIM is om te voorkomen dat e-mails worden vervalst of gespooft door kwaadwillende actoren, wat een essentieel onderdeel is van e-mailbeveiliging en het verminderen van phishing- en spam-aanvallen.

Hier is hoe DKIM doorgaans werkt:

  1. Ondertekening: Wanneer een e-mail wordt verzonden vanaf een domein dat DKIM gebruikt, wordt de e-mailinhoud, inclusief headers en bijlagen, digitaal ondertekend door de verzendende e-mailserver. Dit gebeurt met behulp van een privésleutel die alleen bekend is bij de verzendende organisatie.
  2. DNS-record: De openbare sleutel die wordt gebruikt om de handtekening te verifiëren, wordt gepubliceerd als een DKIM-record in de DNS-instellingen van het verzendende domein. Deze DKIM-record bevat informatie over de gebruikte sleutel en de selector, die helpt bij het lokaliseren van de juiste publieke sleutel in de DNS.
  3. Ontvangst: Wanneer de e-mail wordt ontvangen door de server van de ontvanger, kan deze server de DKIM-handtekening verifiëren door de bijbehorende publieke sleutel op te halen uit de DNS van het verzendende domein.
  4. Handtekeningverificatie: De ontvangende server gebruikt de opgehaalde publieke sleutel om de handtekening op de e-mail te verifiëren. Als de handtekening geldig is en overeenkomt met de inhoud van de e-mail, betekent dit dat de e-mail niet is gewijzigd sinds deze is verzonden en dat deze afkomstig is van het beweerde verzendende domein.
  5. Beoordeling: Na de verificatie kan de ontvangende server bepalen of de e-mail als legitiem kan worden beschouwd en of deze moet worden afgeleverd aan de inbox van de ontvanger of als spam moet worden gemarkeerd.

DKIM biedt verschillende voordelen voor e-mailbeveiliging:

Integriteit: Het beschermt tegen de wijziging van e-mailinhoud tijdens de overdracht.
Authenticatie: Het verifieert de legitimiteit van de afzender, waardoor spoofing wordt voorkomen.
Reputatie: DKIM kan helpen bij het opbouwen van een goede e-mailreputatie voor de verzendende organisatie, wat kan leiden tot betere afleverbaarheid van e-mails.

In combinatie met andere e-mailbeveiligingsmaatregelen zoals SPF (Sender Policy Framework) en DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance), kan DKIM de algehele veiligheid en betrouwbaarheid van e-mailverzending aanzienlijk verbeteren.