020 24 44 829 info@bloomsite.nl

DKIM staat voor “DomainKeys Identified Mail,” en het is een techniek voor e-mailbeveiliging die wordt gebruikt om de integriteit van e-mailberichten te verifiëren en om de afzender van een e-mail te authenticeren. Het belangrijkste doel van DKIM is om te voorkomen dat e-mails worden vervalst of gespooft door kwaadwillende actoren, wat een essentieel onderdeel is van e-mailbeveiliging en het verminderen van phishing- en spam-aanvallen.

Hier is hoe DKIM doorgaans werkt:

  1. Ondertekening: Wanneer een e-mail wordt verzonden vanaf een domein dat DKIM gebruikt, wordt de e-mailinhoud, inclusief headers en bijlagen, digitaal ondertekend door de verzendende e-mailserver. Dit gebeurt met behulp van een privésleutel die alleen bekend is bij de verzendende organisatie.
  2. DNS-record: De openbare sleutel die wordt gebruikt om de handtekening te verifiëren, wordt gepubliceerd als een DKIM-record in de DNS-instellingen van het verzendende domein. Deze DKIM-record bevat informatie over de gebruikte sleutel en de selector, die helpt bij het lokaliseren van de juiste publieke sleutel in de DNS.
  3. Ontvangst: Wanneer de e-mail wordt ontvangen door de server van de ontvanger, kan deze server de DKIM-handtekening verifiëren door de bijbehorende publieke sleutel op te halen uit de DNS van het verzendende domein.
  4. Handtekeningverificatie: De ontvangende server gebruikt de opgehaalde publieke sleutel om de handtekening op de e-mail te verifiëren. Als de handtekening geldig is en overeenkomt met de inhoud van de e-mail, betekent dit dat de e-mail niet is gewijzigd sinds deze is verzonden en dat deze afkomstig is van het beweerde verzendende domein.
  5. Beoordeling: Na de verificatie kan de ontvangende server bepalen of de e-mail als legitiem kan worden beschouwd en of deze moet worden afgeleverd aan de inbox van de ontvanger of als spam moet worden gemarkeerd.

DKIM biedt verschillende voordelen voor e-mailbeveiliging:

Integriteit: Het beschermt tegen de wijziging van e-mailinhoud tijdens de overdracht.
Authenticatie: Het verifieert de legitimiteit van de afzender, waardoor spoofing wordt voorkomen.
Reputatie: DKIM kan helpen bij het opbouwen van een goede e-mailreputatie voor de verzendende organisatie, wat kan leiden tot betere afleverbaarheid van e-mails.

In combinatie met andere e-mailbeveiligingsmaatregelen zoals SPF (Sender Policy Framework) en DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance), kan DKIM de algehele veiligheid en betrouwbaarheid van e-mailverzending aanzienlijk verbeteren.

In 5 stappen meer bezoekers, klanten en omzet?!

Ontdek in deze gratis gids hoe jij jouw website winstgevend kunt maken, zodat hij aan de lopende band zorgt voor meer klanten.

You have Successfully Subscribed!