Tekstelementen zijn manieren om bepaalde tekst weer te geven op jouw website. Deze elementen gebruik je om een bezoeker door een pagina heen te begeleiden. Het zorgt ervoor dat een pagina meer is dan alleen een lang stuk tekst, dat moeilijk te lezen is. Door op een juiste manier om te gaan met verschillende tekstelementen, deel je de pagina op in verschillende onderdelen. Hierdoor is het de bezoeker duidelijk, wat voor stukken content bij elkaar horen. Om vertrouwen te creëren en de bezoeker goed door de pagina’s te begeleiden is afwisseling tussen tekstelementen essentieel.

Het is heel erg belangrijk om een balans te creëren op je website tussen verschillende tekstuele elementen en de opmaak hiervan.

Verschillende tekstelementen zijn:

Kopteksten:

Kopteksten gebruik je om tekst op een pagina te onderverdelen in verschillende onderwerpen. Hierdoor scheid je stukken tekst van elkaar en maak je de lezer duidelijk wat er in dat stuk tekst te vinden is.

Subtittels:

Subtitels kun je gebruiken als een aanvulling op je kopteksten. Het is vaak een wat uitgebreidere beschrijving van het onderwerp, waar het betreffende stuk content over gaat. Een subtitel plaats je vaak onder een koptekst en boven een stuk hoofdtekst.

Opsommingstekens (bullet points)

Opsommingstekens kun je gebruiken om een kernachtige opsomming te maken.
Door opsommingstekens te gebruiken kun je, de bezoeker van je website, op een duidelijke en overzichtelijke manier door de teksten heen begeleiden. Er zijn verschillende soorten opsommingstekens waar er 2 het bekendste van zijn; numerieke opsommingen en punt opsommingen. De numerieke opsomming bestaat uit een optelling van cijfers, welke begint bij 1. De punt opsomming wordt gedaan door een zwarte streep of punt voor elke regel te plaatsen.

Afbeeldingen

Afbeeldingen zijn ook tekstelementen, die je kunt gebruiken om meer structuur en begeleiding aan een bezoeker te bieden. De afbeelding moet aansluiten bij de tekst waar het bij staat en een toevoeging zijn op het onderwerp.