020 24 44 829 info@bloomsite.nl

Een logo, wat een verkorting is van “logogram”, is een grafische weergave, waarin een bepaald bedrijfsbeeld, naam, kenmerk wordt duidelijk gemaakt. Het is een beeldmerk, wat geassocieerd wordt/moet worden met het bedrijf waarvan het logo is. Een logo gebruik je op je website om de bezoeker bekent te maken met jou en jouw praktijk. Het is belangrijk dat het logo duidelijk zichtbaar is op je website. Op een goede website is het heel gemakkelijk om het logo van een website te vinden. Zo hoeft de bezoeker niet op zoek te gaan, naar jouw beeldmerk maar is dit direct duidelijk. Dit zorgt ook voor een vertrouwen vanaf de bezoeker. Op het moment dat er namelijk geen logo is, dan zal de bezoeker de website eerder wantrouwen. Lees hieronder wat een goed logo inhoud.

Een goed logo is met de volgende 5 principes opgebouwd:

  • Eenvoud
  • Herkenbaarheid
  • Tijdloos
  • Flexibel
  • Fatsoenlijk

Het is erg belangrijk van een logo eenvoud uitstraat. Op een logo moet niet te veel toeters en bellen zitten. Het moet eenvoudig zijn en gemakkelijk te onthouden. Ook moet je beeldmerk, op je website, rust uitstralen zodat het de bezoeker een prettig gevoel geeft.

Als het logo eenvoudig is en dus gemakkelijk te onthouden, dan betekend dit ook dat het herkenbaar is. Zo blijft het logo bij de bezoeker bij en zal hij deze herkennen wanneer deze de volgende keer ergens voorbij komt.

Een goed logo is niet na een aantal jaar ‘verouderd’. Een logo hoort bij de identiteit van jouw bedrijf. De identiteit van jouw bedrijf pas je niet 1 2 3 aan. Daarom moet je ervoor zorgen dat jouw logo een langere tijd mee kan.

Je logo gaat op verschillende platformen en manieren gebruikt worden. Daarom moet er tijdens het ontwerp hierover nagedacht worden. Een logo dat altijd gebruikt kan worden, is beter dan een logo dat maar op 1 manier gebruikt kan worden!

Het logo van een bedrijf, moet ook bij het bedrijf passen. Zorg ervoor dat het gemakkelijk te zien is waarom dit logo bij het bedrijf hoort.