020 24 44 829 info@bloomsite.nl

Wat Algemene Voorwaarden zijn en hoe je deze gebruikt, wordt vaak aan ons gevraagd. De definitie van Algemene Voorwaarden, zoals deze staat beschreven in de wet, is:

“Algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.”

Anders gezegd: Algemene voorwaarden zijn schriftelijk vastgelegde bepalingen waarin de regels en afspraken worden opgenomen die je wilt laten gelden op de overeenkomsten die je aangaat met je klanten of opdrachtgevers. Het document, dat dus bedoeld is voor jouw klanten, bevat de zogenaamde ‘kleine lettertjes’: de voorwaarden over onder andere de levering, betaling, aansprakelijkheid, beëindiging van de overeenkomst en eventuele reparaties of de garantietermijn.

Het is niet verplicht om dit op je website te hebben, maar we raden het wel aan om op te laten stellen voor jouw bedrijf. Het voordeel is namelijk dit jou kan beschermen tegen veel voorkomende risico’s die bij het ondernemerschap komen kijken. Ook kunnen mogelijke problemen na het sluiten van een overeenkomst met een klant voorkomen worden door Algemene Voorwaarden te hebben, omdat hierin alles staat vastgelegd.

Wanneer en waar maak je jouw Algemene Voorwaarden kenbaar:

Het is aan te raden om de voorwaarden op je website te vermelden. Het is daarnaast wettelijk verplicht om deze voorwaarden kenbaar te maken vóórdat je daadwerkelijk een overeenkomst aangaat met een andere partij. Deze moet voor een akkoord op de overeenkomst namelijk de mogelijkheid krijgen om de voorwaarden goed door te lezen en ook hiermee akkoord te gaan.

Wat moet er in ieder geval in jouw Algemene Voorwaarden komen te staan?

Er zijn een aantal dingen die in ieder geval moeten worden vermeld:
  • De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
  • Betalingsvoorwaarden en incasso
  • Leveringsvoorwaarden
  • Garantie
  • Overmacht
  • Beëindiging van de overeenkomst
  • Klachten
  • Aansprakelijkheid
  • Verlenging en opzeggen

Wil jij dit document laten opstellen door een jurist?

Neem dan contact met ons op, dan brengen we je in contact met een van de juristen waarmee wij samenwerken!