Noodsituatie:

Gebruik dit formulier alleen wanneer er een noodsituatie is.

Onder een noodsituatie verstaan wij:

1. Jouw Bloomsite is niet meer bereikbaar.
Controleer of dit echt het geval is, door op een andere computer, telefoon of tablet met een andere internetverbinding naar jouw website te gaan, dit kan bijvoorbeeld via het mobiele netwerk van jouw mobiel. Deze moet dan dus niet aan de wifi verbonden zijn.

In sommige gevallen kan het zo zijn dat jouw website nog gewoon beschikbaar is, maar dat alleen jouw computer en/of IP-adres is geblokkeerd van de server.

2. Jouw e-mailadres(sen) zijn niet bereikbaar of je kunt geen e-mails versturen. 
Controleer of dit echt het geval is door in te loggen op de Bloomsite webmail via https://webmail.bloomsite.nl/

Als het wel lukt om via daar e-mails te versturen/ontvangen, maar dit werkt niet in een programma zoals Outlook/Gmail etc. dan is dit geen spoedsituatie.

Ervaar jij één van de bovenstaande problemen?
Lees dan verder en vul het spoedformulier in.

Heb jij een ander probleem?
Stuur dan een mail naar support@bloomsite.nl met daarin jouw vraag en indien van toepassing de link naar de desbetreffende pagina, dan zullen we jouw vraag binnen 1 werkdag behandelen.

Let op: Zodra je het onderstaande formulier heb verzonden gaan alle alarmbellen af en wordt iedereen uit ons team op de hoogte gesteld van deze noodsituatie.

Wij zorgen er vervolgens voor dat de juiste persoon naar dit probleem gaat kijken.

Zodra het probleem is achterhaald zullen we je per mail laten weten hoe lang we verwachten bezig te zullen zijn met de oplossing van dit probleem. 

 


    1. Leg uit wat er zou moeten gebeuren.
    2. Leg uit wat er gebeurt i.p.v. wat er zou moeten gebeuren.
    3. Hoe kunnen we dit reproduceren; vermeld bijv. naar welke links je bent gegaan en de stappen die jij hebt doorlopen om bij deze situatie te komen.
    4. Context; wat probeerde je te bereiken met deze acties?